Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Just Enough English Grammar

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản
Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản
Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Just Enough English Grammar

Download : Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Just Enough English Grammar

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Just Enough English Grammar – Cuốn sách được thiết kế để cung cấp cho người học tiếng Anh một nền ngữ pháp cơ bản. Nó có thể phục vụ các sinh viên khác như một công cụ tham khảo.
Cuốn sách này có cách tiếp cận thực tiễn. Nó không tập trung vào các quy tắc
và các định nghĩa. Thay vào đó, nó nghiên cứu cách các từ hoạt động và những gì
họ làm trong câu.

Tài liệu được trình bày dưới dạng dễ dàng, theo từng bước. Khi người học chuyển qua cuốn sách, người đó sẽ đạt được sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của tiếng Anh
ngôn ngữ. Những nguyên tắc này được trình bày một cách đơn giản nhưng triệt để,
và mỗi nguyên tắc mới được xây dựng dựa trên những gì học sinh học được
trước đó trong cuốn sách.

 

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh
Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *