IELTS Speaking Success – Tự Luyện Speaking Thi IELTS

Tự Luyện Speaking Thi IELTS
Tự Luyện Speaking Thi IELTS
Tự Luyện Speaking Thi IELTS

IELTS Speaking Success – Tự Luyện Speaking Thi IELTS

Download : IELTS Speaking Success – Luyện Speaking thi IELTS

Giới thiệu
IELTS Speaking Success – Tự Luyện Speaking Thi IELTS– Bài kiểm tra nói tiếng Anh IELTS kéo dài 11-14 phút. Được chia thành ba phần. Kiểm tra IELTS sẽ hỏi bạn các loại câu hỏi khác nhau trong mỗi phần như sau.

  • Phần 1: Câu hỏi ngắn và câu trả lời về các chủ đề quen thuộc
    Phần này của bài kiểm tra kéo dài từ 4 đến 5 phút. Bao gồm các câu hỏi về bạn và quốc gia bạn đến từ. Có tối đa ba bộ chủ đề khác nhau và mỗi chủ đề có tối đa bốn câu hỏi. Chủ đề đầu tiên sẽ là về việc bạn làm việc hay học tập. Nơi bạn sinh sống, hay nơi bạn đến. Hai cái kia chủ đề thường là các chủ đề khá đơn giản như sở thích, ngày lễ, thể thao và giải trí.
  • Phần 2: Long Turn
    Bạn được cấp một thẻ với một chủ đề và sau đó. Bạn 1 đến 2 phút cho câu trả lời cho chủ đề này. Bạn nên cố gắng nói chuyện trong 2 phút nếu bạn có thể. Các chủ đề bao gồm mô tả hoặc bình luận về một người, địa điểm, đối tượng, hoạt động hoặc kinh nghiệm. Chủ đề cũng có các chủ đề phụ, được cung cấp để giúp bạn lập kế hoạch trả lời của bạn. Các giám khảo có thể hỏi một hoặc hai câu hỏi làm tròn. Sau khi kết thúc phần thi này. Chúng cần được trả lời một thời gian ngắn.
  • Phần 3: Thảo luận
    Phần kiểm tra này kéo dài từ 4 đến 5 phút và bao gồm các câu hỏi dựa trên chủ đề của phần 2. Các câu hỏi thường yêu cầu bạn: So sánh, phân tích, suy đoán, hoặc đưa ra ý kiến ​​của bạn về chủ đề nhất định. Trong phần này, người kiểm tra có thể đẩy bạn khó nhìn thấy những giới hạn về khả năng của bạn.
Tự Luyện Speaking Thi IELTS
Tự Luyện Speaking Thi IELTS

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *