[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint

[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint

[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint

Bài học về loại từ sẽ rất khó cho học sinh hình dung, vì thế chúng ta cần công cụ hỗ trợ giảng dạy là bài giảng điện tử dưới dạng file powerpoint, đa dạng nhiều màu sắc giúp học sinh ghi nhớ dễ dàng và tiết học trôi chảy hơn

Mỗi file zip sẽ có nhiều file power point định dạng ppt về bài giảng tính từ – adjective

Một tập tin sẽ có rất nhiều file powerpoint dưới nhiều hình thức khác nhau, bài giảng, game, bài tập…

[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint
[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint

[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint
[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint
[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint
[ Gốc Giáo Viên ] Adjective – Tính Từ File Powerpoint

Link Good Drive

Download Tại đây

Link  Fshare

Download Tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *